gore

Охридска банка

Охридска банка АД Скопје е универзална банкарска институција со широк спектар на банкарски услуги во земјата и во странство.
Од 2019 година, Охридска банка АД Скопје е дел од Шпаркасе групацијата. “Steiermärkische Sparkasse Group“ е најголем давател на финансиски услуги во јужниот дел на Австрија.
Групата опслужува околу 700 000 клиенти на 233 локации во Стирија, Австрија, и во Југоисточна Европа.

Линеа

Основана 1999 во Скопје, Линеа работи на изградба на комерцијални и резиденцијални објекти, најчесто во центарот на Скопје, користејќи најнови технологии и материјали.