gore

Линеа

КЛИЕНТ

Линеа

ШTO ПРАВИМЕ ЗА КЛИЕНТОТ

Веб дизајн и одржување, Веб развој

ЗA КЛИЕНТОТ

Основана 1999 во Скопје, Линеа работи на изградба на комерцијални и резиденцијални објекти, најчесто во центарот на Скопје, користејќи најнови технологии и материјали.

Линеа

ОРИГИНАЛНИ ИКОНИ

Линеа
Линеа
Линеа
Линеа

ОРИГИНАЛНИ ИКОНИ

Иконите дизајнирани специјално за овој проект му овозможуваат на корисникот лесно да се движи низ различните катови и големини на станови, со цел подобра навигација и полесен избор.

Линеа