gore

СОС Детско село

КЛИЕНТ

СОС Детско село

ШTO ПРАВИМЕ ЗА КЛИЕНТОТ

Социјални медиуми, дигитален маркетинг, веб дизајн и одржување, дигитална стратегија

ЗA КЛИЕНТОТ

Почнувајќи од 2001 година, СОС Детско село Македонија веќе 17 години е посветено на грижа и поддршка на децата и младите без родителска грижа.

СОС Детско село